BANKA KOPER 521
VERGERIJEV TRG 522
TRG BROLO 523
NOVI ZD 524
UKMARJEV TRG 525
ZA BARKO 526
OŠ ANTON UKMAR 527
ANKARANSKA 5-5C 528
SEVERNA OBVOZNICA 3 530
SEVERNA OBVOZNICA 4 531
TRŽNICA IZVEN ZAPORNIC 532
BERTOKI 533
ZELENI PARK 534
OB STADIONU 535
OB ATLETSKEM STADIONU 536
ŽUSTERNA 537
ŠALARA 538
HRVATINI 540
ROTUNDA 541
KOLODVORSKA 1 542
KOLODVORSKA 2 543
OB SEMEDELI 544
OB MANDRAČU 545
ULICA 15. MAJA 546
ŠKOFIJE CENTER 547
POD DETELJICO 548
MEJNI PREHOD ŠKOFIJE 549
PODGROJE 550
GORC SERMIN 551
SEMEDELA – NOVA ULICA 552
PIRANSKA CESTA – OLIMPIJSKI BAZEN 553
ANKARAN CENTER 581
LAZARET 582
SV. KATARINA 583
VALDOLTRA VZHOD 584
DEBELI RTIČ – OSREDNJE PARKIRIŠČE 585