Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 20.04.2022 izšla objava JN pod št. JN002591/2022-W01. Predmet javnega naročila je UREJANJE ZELENIC, PARKOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN, ZA OBDOBJE ENEGA LETA (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija