02.08.2018

Sanacija meteorne in fekalne kanalizacije v Frenkovi ulici

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 01.08.2018 izšla objava JN pod št. JN005343/2018-W01. Predmet javnega naročila je Sanacija meteorne in fekalne kanalizacije v Frenkovi ulici (po odprtem postopku s pogajanji). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

31.07.2018

Dobava in vzdrževanje prometne opreme

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 31.07.2018 izšla objava JN pod št. JN005317/2018-B01. Predmet javnega naročila je Dobava in vzdrževanje prometne opreme (po odprtem postopku). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

19.07.2018

Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori v Kopru

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 19.07.2018 izšla objava JN pod št. JN005023/2018-W01. Predmet javnega naročila je Izvedba zapiralnih del na odlagališču nenevarnih odpadkov v Dvori pri Kopru (po postopku naročila male vrednosti z vključenimi pogajanji). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.