19.07.2018

Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori v Kopru

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 19.07.2018 izšla objava JN pod št. JN005023/2018-W01. Predmet javnega naročila je Izvedba zapiralnih del na odlagališču nenevarnih odpadkov v Dvori pri Kopru (po postopku naročila male vrednosti z vključenimi pogajanji). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

18.07.2018

Izvedba ekološkega sadovnjaka sredozemskih sadnih vrst v aglomeraciji Rete na parceli št. 111/1 k.o. Koštabona

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 16.07.2018 izšla objava JN pod št. JN004873/2018-W01. Predmet javnega naročila je Izvedba ekološkega sadovnjaka sredozemskih sadnih vrst v aglomeraciji Rete na parceli št. 111/1 k.o. Koštabona (po postopku naročila male vrednosti z vključenimi pogajanji). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

09.07.2018

Delna rekonstrukcija črpališča Č3

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 27.06.2018 izšla objava JN pod št. JN004325/2018-W01. Predmet javnega naročila je Delna rekonstrukcija črpališča Č3 (po postopku naročila male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

28.06.2018

Prevzem biorazgradljivih odpadkov za obdobje dveh let

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 28.06.2018 izšla objava JN pod št. JN004335/2018-W01. Predmet javnega naročila je Prevzem biorazgradljivih odpadkov za obdobje dveh let (po postopku naročila male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.