Javna razsvetljava

Izvaja naloge povezane z urejanjem javne razsvetljave, praznični osvetlitvi javnih površin, vodenje katastra objektov in naprav javne razsvetljave, vzdrževanja vodometov in druga dela, ki jih je potrebno izvajati za dosego namena, za katerega so objekti in naprave namenjeni.

Tel. številka intervencijske službe za izvajanje vzdrževalnih del na javni razsvetljavi je 051 644 977 ali 05 66 33 700.