Kosovni odpadki

Kosovni odpadki, so večji komunalni odpadki, ki ne sodijo v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Ravno tako ne sodijo na zbiralnice ločenih frakcij.

Kosovne odpadke moramo odstraniti na urejen in učinkovit način, saj zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečah za odpadke.

Zbiranje kosovnih odpadkov
Kosovne odpadke oddate s pomočjo dopisnice, katero prejme vsako gospodinjstvo ob položnici za smetarino. Dopisnico prejmete 2x letno in sicer v mesecu januarju ter mesecu septembru. V kolikor oddate dopisnico do 15. dneva v mesecu vam odpadke odpeljemo v tekočem mesecu.

Kosovne odpadke lahko občani Mestne občine Koper brezplačno oddajo vsak dan na zbirnem centru v Dvorih pri Sv. Antonu. Urnik obratovanja zbirnega centra je vsak dan od 7. do 15. ure, razen ob nedeljah in praznikih.

Med kosovne odpadke sodijo:

  • kovinski odpadki
  • leseni odpadki
  • plastični odpadki
  • večji gospodinjski aparati
  • manjši gospodinjski aparati
  • hladilna tehnika
  • vzmetnice
  • staro pohištvo
  • odpadna električna in elektronska oprema (TV sprejemniki, računalniki, sijalke…)