Nujne številke – 24 ur

Parkirišča – dežurna služba:

080 81 20

Obalno zavetišče za živali – dežurna služba:

080 88 49

Kanalizacija – dežurna služba:

041 627 288

041 638 357

Pogrebna – dežurna služba:

031 681 484

Javna razsvetljava – dežurna služba:

051 644 977