02.06.2017

Javno naročilo za nabavo strojne in programske opreme

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 01.06.2017, pod št. JN005567/2017-W01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku malih vrednosti z vključenimi pogajanji za nabavo strojne in programske opreme: