11.04.2017

Javno naročilo za dobavo električne energije

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 10.04.2017, pod št. JN003015/2017-B01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po odprtem postopku je “Dobava električne energija z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnjo električne energije z visokim izkoristkom za 3 leta.”

21.03.2017

Kombi za prevoz potnikov

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 21.03.2017, pod št. JN002080/2017-W01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku malih vrednosti z vključenimi pogajajanji za nakup blaga, je: 1 kos kombi za prevoz potnikov z nizkimi emisijami.

17.03.2017

Dobava zabojnikov

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 17.03.2017, pod št. JN001995/2017-W01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku malih vrednosti z vključenimi pogajajanji za nakup blaga in sicer: