10.05.2017

Javno naročilo za storitve zavarovanja

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 10.05.2017, pod št. JN0044857/2017-W01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku malih vrednosti z vključenimi pogajanji za izvedbo storitev zavarovanja premoženja in odgovornosti.

04.05.2017

Javno naročilo za reševanje iz vode za kopalno sezono 2017

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 04.05.2017, pod št. JN004748/2017-W01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku malih vrednosti z vključenimi pogajanji za izvedbo storitev za reševanje iz vode za kopalno sezono 2017.

20.04.2017

Javno naročilo za dobavo goriva in kurilnega olja

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 20.04.2017, pod št. JN003659/2017-B01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po odprtem postopku je “Sukcesivna dobava: I. Sklop:  Goriva in II. Sklop: Kurilnega olja za 3 leta.”

11.04.2017

Javno naročilo za dobavo električne energije

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 10.04.2017, pod št. JN003015/2017-B01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po odprtem postopku je “Dobava električne energija z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnjo električne energije z visokim izkoristkom za 3 leta.”