01.03.2017

Javno naročilo za nakup gradbenega materiala v dveh sklopih

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 01.03.2017, pod št. JN001552/2017-W01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku malih vrednosti z vključenimi pogajajanji za nakup blaga in sicer: ” Nabava materiala v dveh sklopih za obdobje dveh let: I:sklop gradbeni material, II.sklop: razni materiali in orodja.”

15.12.2016

Objava javnega naročila za pogrebno vozilo-furgon

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 15.12.2016, pod št. JN007839-VVO1/2016 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku malih vrednosti z vključenimi pogajajanji za nakup blaga in sicer: 1 kos pogrebno vozilo-furgon z nizkimi emisijami Razpisna dokumentacija      

13.10.2016

Zamenjava črpalk na depresijskem črpališču Semedela

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 13.10.2016, pod št. JN006273/2016-W01 izšla objava JN po postopku oddaje naročila male vrednosti za objekt: “Zamenjava črpalk na depresijskem črpališču Semedela”

13.05.2016

2 kosa smetarsko vozilo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 24.03.2016, pod št. JN2046/2016 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi za nakup blaga in sicer: 2 kosa smetarsko vozilo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami