31.03.2017

Vračilo: cenovni in količinski poračun za leti 2015 in 2016

Občinski svet Mestne občine Koper je sprejel nov Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2017-2019 (Elaborat) in potrdil poračun cen ter količin storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za leti 2015 in 2016.

Skupni cenovni in količinski poračun za leti 2015 in 2016 znaša 89.695,09 evrov, ki bo vsem gospodinjstvom in pravnim osebam, ki so bile vključene v redni sistem ravnanja z odpadki Marjetice Koper decembra 2016, povrnjen v enkratnem znesku v letu 2017.

Znesek poračuna za gospodinjstva, ki imajo obračunane mesečne storitve za smetarino na poglagi 80 l zabojnika znaša 2,26 evrov (brez DDV), za vsakih nadaljnjih 20 l pa dodatnih 0,61 evrov (brez DDV).