10.02.2018

Za nami je vse čisto…

Vsak konec je začetek nečesa novega… Jubilejno povorko na  10. Istrskem Karnevalu je zaključila Marjetica Koper, s pustnim vozom z nazivom „Za nami je vse čisto“.

Kako drugače, saj je naša ekipa na repu pustnega dogajanja poskrbela za sprotno ročno in strojno čiščenje ter pospravljanje prizorišča.

Letos smo aktivno nastopili na Istrskem Karnevalu iz več razlogov. Ne samo zaradi čiščenja, temveč predvsem zaradi želje po dodatnem povezovanju z občani in drugimi obiskovalci Kopra in pritegnitve njihove pozornosti, predvsem najmlajših.

S tem smo želeli spodbuditi kritično razmišljanje in razumevanje našega poslanstva, ki je v skrbi za čisto in urejeno okolje.

Ob robu prireditve je v. d. direktorja Marjetice Koper Gašpar Gašpar Misič poudaril, da je „naš skupni cilj, da Marjetica Koper s svojim aktivnim delovanjem postane sinonim za zdrav in sonaraven način življenja. Vsak posameznik bi moral čutiti odgovornost do skupnega okolja. Pravilno ravnanje z odpadki je eden izmed pomembnih korakov v pravo smer, saj je ves svet že prekomerno onesnažen. V Marjetici Koper se zavedamo, da boljšo prihodnost lahko dosežemo tako, da jo sami ustvarimo“.