03.08.2016

Uspešen sistem SMS Parking nadgrajen z aplikacijo ParkMeWise

Marjetica Koper je sistem plačila parkirnine preko SMS sporočil nadgradila z novo aplikacijo »ParkMeWise«, ki je že brezplačno dostopna za naprave, ki delujejo na platformah Android in iOS. Aplikacija je na voljo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Aplikacijo ParkMeWise je izdelalo podjetje 2mobile, ki je skupaj z Marjetico Koper razvilo tudi zelo uspešen sistem

02.08.2016

Širitev pokopališča: do konca oktobra 124 novih grobov

V okviru širitve pokopališča Škocjan so se na severno-vzhodnem delu pokopališča (nad staro cesto v smeri proti Bertokom) že začela gradbena dela za novo grobno polje s 64 klasičnimi in 60 talnimi žarnimi grobovi. Investicijo v višini 100 tisoč evrov, brez DDV, bo krila Mestna občina Koper iz proračuna in jo vodi Marjetica Koper, izvajalec