06.09.2016

Začela se je jesenska akcija odvoza kosovnih odpadkov „od vrat do vrat“

Marjetica Koper po poletnem premoru nadaljuje z uspešno akcijo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po sistemu „od vrat do vrat“. Vsa gospodinjstva Mestne občine Koper in Občine Ankaran, ki so vključena v sistem rednega odvoza odpadkov Marjetice Koper v teh dneh prejemajo posebno dopisnico, ki jo lahko v jesenski akciji zbiranja kosovnih odpadkov od

24.08.2016

Dekani: nov režim odvoza kuhinjskih biološko razgradljivih odpadkov

V začetku avgusta 2016 smo vsem gospodinjstvom na območju naselja Dekani, ki so vključena v sistem ravnanja z odpadki Marjetice Koper d.o.o.-s.r.l. in nimajo prijavljenega hišnega kompostnika, brezplačno razdelili 240 l zabojnike za odlaganje biološko razgradljivih odpadkov. Nove zabojnike smo postavili ob zabojnikih za mešane komunalne odpadke, na že dodeljena odjemna mesta. Biološke odpadke bomo

10.08.2016

Marjetica Koper prejela certifikat finančne zanesljivosti

Marjetica Koper je prejela Certifikat finančne zanesljivosti (Certifikat) in sodi v elitno skupino 5,99 % gospodarskih subjektov v Sloveniji, ki predstavljajo najožji izbor finančno stabilnih in zanesljivih podjetij z izrazito nadpovprečnim finančnim položajem in poslovanjem. Certifikat  je mednarodno priznana listina, ki prejemnikom izkazuje neodvisno potrjen izjemen finančni položaj, na podlagi česar lahko obstoječi in bodoči poslovni

03.08.2016

Uspešen sistem SMS Parking nadgrajen z aplikacijo ParkMeWise

Marjetica Koper je sistem plačila parkirnine preko SMS sporočil nadgradila z novo aplikacijo »ParkMeWise«, ki je že brezplačno dostopna za naprave, ki delujejo na platformah Android in iOS. Aplikacija je na voljo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Aplikacijo ParkMeWise je izdelalo podjetje 2mobile, ki je skupaj z Marjetico Koper razvilo tudi zelo uspešen sistem