Bonitetna odličnost AAA

Po podatkih, ki jih je zbrala Bonitetna hiša Bisnode v mednarodnem projektu finančne analize podjetij v 19 državah Evrope, spada Marjetica Koper med 4,2% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji in se uvršča v najvišji razred AAA.

V letu 2016 v Sloveniji dosega bonitetno odličnost AAA zgolj 6.944 podjetij, registriranih je približno 163.642. V splošni dejavnosti zbiranja in odvoza nenevarnih odpadkov je registriranih 141 podjetij, od teh pa jih samo 19 v Sloveniji dosega mednarodne standarde bonitetne odličnosti najvišjega razreda AAA.

Letos ima Komunala Koper pravico do izdaje aktualne mednarodno referenčne dokumentacije in Certifikata bonitetne odličnosti- Creditworthiness rating excellence 2016. Bonitetna odličnost je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno primerjalno prednostjo pri poslovanju in predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Gašpar Gašpar Mišič, vršilec dolžnosti direktorja Komunale Koper je ob uvrstitvi družbe v najvišji bonitetni razred AAA dejal, da »poslovni rezultati in tudi zadovoljstvo naših uporabnikov se iz meseca v mesec izboljšujejo. Zadovoljen sem, da smo najvišjo bonitetno oceno dosegli ravno v letu, ko Komunala Koper praznuje 60 let delovanja in da so sodelavke ter sodelavci sprejeli moj način dela, predvsem pa to, da so danes zadovoljni tudi tisti, ki so vsaj na začetku bili nekoliko zadržani do novega načina dela. To se ne kaže samo v odličnih poslovnih rezultatih, temveč tudi v pozitivnem vzdušju celotnega kolektiva. Poleg finančnih rezultatov je treba izpostaviti tudi zelo uspešen projekt promocije zdravja na delovnem mestu in spodbujanje sodelavk in sodelavcev k zdravemu načinu življenja, pravilnim prehrambnim navadam in športnemu udejstvovanju ter druge projekte, ki jih uvajamo z namenom izboljšanja dobrega počutja v kolektivu. K vse boljšim poslovnim rezultatom Komunale Koper prispeva tudi nova vloga, ki jo podjetje uveljavlja na območju izvajanja storitev v Mestni občini Koper in Občini Ankaran. Komunala Koper s svojimi dejavnostmi in inovativnimi prijemi postaja generator ozaveščanja občanov pri varovanju okolja in pravilnemu ravnanju z odpadki, ohranjanju narave ter skrbi za urejenost in zelene podobe mesta, s poudarkom na najmlajših. Želimo postati zgled predvsem mladim in postati sinonim za čisto in urejeno okolje. Podjetje, ki podpira aktivnosti mladih bo lažje doseglo rezultat. Ta vložek se bo na dolgi rok povrnil skozi spremenjene navade ljudi in povečano odgovornostjo do skupnega okolja«.

Poslovni rezultati in dosežena bonitetna odličnost dokazujejo, da je Komunala Koper pred dvema letoma, ko je še imela bonitetno oceno D, sprejela pravilne ukrepe z optimizacijo delovnih in poslovnih procesov, uvedbo strožjih kriterijev pri nabavah, začela z vlaganji  v posodobitev osnovnih sredstev in zastarelega voznega parka. Pohvalimo se lahko s tem, da smo samo med večjimi naložbami v osnovna sredstva že nabavili dve večji smetarski vozili, kanalizacijsko vozilo, dva pometalna stroja in novo mehanizacijo, kot nadomestilo za dotrajane stroje starosti do 20 let, v skoraj vseh sektorjih.

Kljub temu, da pri izvajanju naših dejavnosti včasih naletimo tudi na kritike na naš račun, jih s takojšnjo odzivnostjo služb hitro odpravimo. Na  koncu so poslovni rezultati, zadovoljstvo občanov, vsakodnevne, tudi drobne pohvale, ki so jih deležni sodelavke in sodelavci Komunale Koper, to kar šteje in nas še naprej spodbuja k doseganju poslovne odličnosti.