Osebna izkaznica

Naziv družbe: Javno podjetje-Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.
Sedež Družbe: Ul. 15. maja 4, 6000 Koper – Capodistria
Matična številka:  5072255000
Davčna številka: SI 32375204
Kontakti:

Osnovni kapital: 5.455.810,00 EUR
Vpis v sodni register: št. vložka: 1/00062/00, vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru
Številke transakcijskih računov:

  • SI56 6100 0000 8572 043 pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
  • SI56 1010 0003 4659 356 pri BANKA KOPER d.d.
  • SI56 6100 0001 2520 040 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA (račun namenjen izključno plačilu dnevnih nadomestil za parkiranje)

Direktor družbe: Davor Briševac, direktor

Nadzorni svet:

Predstavniki ustanovitelja:

  • Boštjan Aver, predsednik nadzornega sveta
  • Peter Bolčič, član nadzornega sveta
  • Vlado Krivec, član nadzornega sveta

Predstavniki zaposlenih:

  • Simon De Faveri, član nadzornega sveta
  • Marko Štrkalj, član nadzornega sveta