Podjetje danes

Marjetica Koper, d. o. o.-s. r. l., je sodobno in učinkovito javno podjetje, ki zagotavlja prebivalcem Mestne občine Koper in Občine Ankaran čisto in varno okolje.

Marjetica Koper je javno podjetje. Mestna občina Koper je lastnica vseh njegovih poslovnih deležev. Organa družbe sta uprava podjetja, ki jo predstavlja direktor in nadzorni svet. Delo in delovanje podjetja je opredeljeno v Odloku o ureditvi položaja Javnega podjetja (Ur.l..RS,št. 32/93) Povprečno je v podjetju zaposlenih 220 ljudi.

Vse aktivnosti na področju komunalne opreme in storitev usklajujeta strokovni službi občine in Marjetice Koper. Zgledno sodelovanje je videti povsod. Naša prava pot je trajnostni razvoj z novimi zamislimi, tehnologijami in skupnim znanjem, vendar vse s ciljem večje kakovosti našega življenja.

Naših 60 let obstoja pomeni 60 let razvoja, gradnje, zlasti gradnje sodelovanja in dobrih odnosov z občani, ki so končni uporabniki naših storitev. Malo je storitev in dejavnosti, ki jih vsak občan spremlja tako od blizu in tako kritično, kot so naše.

Želimo si, da bi prizadevanja za zdravo in čisto okolje postala način življenja vsakega posameznika. Želimo si, da bi skupaj uspeli razviti tako kulturo do okolja, da bi ta postala ena od prepoznavnih kvalitet za vse občane in obiskovalce.

Naše delo je usmerjeno h kakovosti in skrbi za lepo, čisto, prijazno in varno okolje.