Uprava

Gašpar Gašpar Mišič, v. d. direktorja

GGM s sodelavci, 11.3.2015-1535

 

Gašpar Gašpar Mišič je po izobrazbi diplomiran inženir navtike. Svojo poklicno pot je začel leta 1986, ko se je kot kadet vkrcal na ladjo in plul do pridobitve naziva drugega častnika krova leta 1993.

Leta 1994 je Gašpar Mišič ustanovil svoje podjetje in ga vodil do leta 2010, za tem, ko je uspešno realiziral vrsto uspešnih projektov, med njimi gradnjo večstanovanjskega luksuznega kompleksa v Vila Park Lucija. V teh letih je pridobil vodstvene izkušnje in najzahtevnejša tehnična znanja, veščine in kompetence s področja vodenja investicij, gradbenega inženiringa, arhitekturnega in gradbenega projektiranja, prostorskega planiranja, vzdrževanja in upravljanja objektov.

Leta 2010 je Gašpar Mišič bil imenovan za podžupana Občine Piran in prevzel pomembne naloge
medobčinskega koordinatorja Obalno – Kraških občin. V tej vlogi je Gašpar G. Mišič koordiniral vrsto pomembnih medobčinskih infrastrukturnih projektov v vrednosti več deset milijonov evrov, med njimi na primer vzpostavitev regijskega centra za ravnanje z odpadki in projekta vodooskrbe Istre in Krasa.

Gašpar G. Mišič je med letoma 2011 in 2013 bil najprej izvoljen za poslanca v Državni zbor RS in nato imenovan za Državnega sekretarja v kabinetu predsednika Vlade RS. V obeh vlogah si je Gašpar G. Mišič močno prizadeval za razvoj Primorske regije in gospodarski preboj države v svetu.

Med letoma 2013 in 2014 si je Gašpar G. Mišič kot predsednik uprave Luke Koper, d. d. prizadeval za razvoj koprske pristaniške družbe ter za priznavanje lokalne skupnosti kot aktivnega razvojnega in solastniškega partnerja, katerega mnenje je ključno pri oblikovanju vizije in izvedbe strateških korakov, potrebnih za njeno uresničitev.

Junija 2014 je Gašpar G. Mišič nastopil funkcijo svetovalca župana Mestne občine Koper. V tej vlogi Gašpar G. Mišič skrbi za številne mestne razvojne funkcije, predvsem tiste, ki se dotikajo modernizacije in vpeljave ustreznih logističnih in infrastrukturnih rešitev. Gašpar G. Mišič si kot svetovalec župana Mestne občine Koper prizadeva za dobro sodelovanje Mestne občine Koper z državnimi organi in institucijami ter za razvoj gospodarske dejavnosti v občini.

Gašpar G. Mišič je junija 2014 stopil na čelo Komunale Koper d.o.o., kjer je v kratkem času reorganiziral družbo, dosegel vidne rezultate pri povečanju kakovosti izvedbe storitev javnih gospodarskih služb, izboljšal njeno finančno poslovanje in znatno prispeval k dvigu zadovoljstva občank in občanov Mestne občine Koper.