Na Marjetici Koper tudi v mesecu avgustu nadaljujemo z nameščanjem brezplačnih rumenih zabojnikov za komunalno embalažo. Tokrat so na vrsti krajevne skupnosti Škocjan, Vanganel in Sv. Anton. Poleg individualnih zabojnikov bomo na skupna odjemna dodatno namestili tudi večje 1100-litrske zabojnike poleg obstoječih črnih za preostanek komunalnih odpadkov.

Tokratna akcija vključuje okrog 600 gospodinjstev na območju Vanganela, Boninov, Tribana, Škocjanske in Grajske poti, Istrske ceste in Potoka. Plastična in kovinska embalaža danes predstavljata več kot 50 odstotkov vseh odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih, zato je še toliko bolj pomembno, da se jih ustrezno loči. S tovrstnimi ukrepi in zbiranjem embalaže »od vrat do vrat« omogočamo ločevanje in pravilno oddajo tudi krajanom, ki do sedaj tega niso počeli. Uporabnike naprošamo, da imajo zabojnike nameščene na svojih (lastniških) parcelah in jih na dan odvoza dostavijo na odjemno mesto, ki je dostopno našim komunalnim vozilom.

Z dostavo rumenih zabojnikov se nekoliko spreminja tudi urnik odvoza. Rumen in črn zabojnik bomo po novem odvažali izmenično vsakih 7 dni, dan odvoza pa ostaja za obe vrsti odpadkov enak. Zabojnik prejmejo vsa gospodinjstva brezplačno, po Odloku u ravnanju s komunalnimi odpadki pa je dosledno ločevanje in odlaganje plastične ter kovinske embalaže obvezno. Posameznik, ki odpadkov ne zbira ločeno, se lahko kaznuje z globo v višini 100 evrov. Prvi odvoz rumenih zabojnikov se bo izvršil v tednu med 29. avgustom in 2. septembrom.

Vsem uporabnikom se že vnaprej zahvaljujemo za dosledno ločevanje in aktiven doprinos k čistejšemu skupnemu okolju.