Marjetica Koper, d. o. o. – s. r. l., je sodobno in učinkovito javno podjetje, ki zagotavlja prebivalcem Mestne občine Koper in Občine Ankaran čisto in varno okolje.

Marjetica Koper je javno podjetje. Mestna občina Koper je lastnica vseh njegovih poslovnih deležev. Organa družbe sta uprava podjetja, ki jo predstavljata direktor in nadzorni svet. Delo in delovanje podjetja je opredeljeno v Odloku o ureditvi položaja Javnega podjetja (Ur.l..RS,št. 32/93).

Vse aktivnosti na področju komunalne opreme in storitev usklajujeta strokovni službi občin in Marjetice Koper. Zgledno sodelovanje je videti povsod. Naša prava pot je trajnostni razvoj z novimi zamislimi, tehnologijami in skupnim znanjem, vse s ciljem večje kakovosti našega življenja.

Naših več kot 65 let obstoja pomeni leta razvoja, gradnje, sodelovanja in dobrih odnosov z občankami in občani, ki so končni uporabniki naših storitev. Malo je storitev in dejavnosti, ki jih vsak občan spremlja tako od blizu in tako kritično, kot so naše.

Želimo si, da bi prizadevanja za zdravo in čisto okolje postala način življenja vsakega posameznika. Želimo si, da bi skupaj uspeli razviti kulturo do okolja, ki bi postala ena od prepoznavnih kvalitet za vse občane in obiskovalce.

Naše delo je usmerjeno h kakovosti in skrbi za lepo, čisto, prijazno in varno okolje. ZATE. Z VAMI. ZA NAS.

Uprava

Davor Briševac
Direktor

Predstavniki ustanovitelja:

Boštjan Aver
Predsednik nadzornega sveta

Peter Bolčič
Član nadzornega sveta

Vlado Krivec
Član nadzornega sveta

Predstavniki zaposlenih:

Gregor Kamenšek
Član nadzornega sveta

Goran Likovski Tavčioski
Član nadzornega sveta

Naziv družbe: Javno podjetje-Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.
Sedež Družbe: Ul. 15. maja 4, 6000 Koper – Capodistria
Matična številka:  5072255000
Davčna številka: SI 32375204
Kontakti:

Osnovni kapital: 5.455.810,00 EUR
Vpis v sodni register: št. vložka: 1/00062/00, vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru
Številke transakcijskih računov:

  • SI56 0700 0000 3961 376 pri GORENJSKA BANKA d.d.
  • SI56 1010 0003 4659 356 pri BANKA INTESA SANPAOLO d.d.
  • SI56 6100 0001 2520 040 pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. (račun namenjen izključno plačilu dnevnih nadomestil za parkiranje)