Ravnanje z odpadnimi vodami

Pogrebno pokopališka dejavnost

Tržnica

Vrtnarija in cvetličarna

Javna razsvetljava