Na današnji novinarski konferenci sta Alfred Draščić, direktor Marjetice Koper, in Danica Škerbec Turk, vodja sektorja Snaga, predstavila strategijo ravnanja z odpadki in naša nova projekta »Marjetkomobil« in »Ločuj z nami tudi v pižami«.

Strategija ravnanja z odpadki: Strategija se prek različnih ukrepov osredotoča na ločeno zbiranje odpadkov na samem izvoru nastanka. Marjetica Koper oskrbuje več kakor 23.000 gospodinjstev in skoraj 2000 pravnih oseb, kar je posledično skoraj 55.000 krajank in krajanov. Verjamemo, da lahko z njihovo pomočjo in razumevanjem problematike dvignemo raven ločevanja odpadkov. Prve ukrepe na t. i. žariščih bomo v poznejših fazah prenesli na celoten sistem zbiranja odpadkov. Cilja sta postopna odstranitev črnih kontejnerjev za mešane komunalne odpadke in preudaren pristop k zmanjšanju obsega produkcije odpadkov v prihodnosti.

Ločujte z nami v pižami: Namen projekta je z individualnim pristopom ugotoviti specifične potrebe uporabnika v sodelovanju z upraviteljem bloka, hišnim svetom in prebivalci. Z razgovori bomo prepoznali težave in poskušali najti ustrezne rešitve, stremimo pa k povečanju deleža ločeno zbranih odpadkov in predvsem zmanjšanju deleža mešanih komunalnih odpadkov.

V projekt se bo v začetni fazi vključilo 5 stanovanjskih blokov, 5 individualnih hiš (zaledje), 5 individualnih družin iz mestnega jedra in javna ustanova na območju MOK-a ter enako na območju Občine Ankaran.

Vključenim subjektom bo Marjetica namestila zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov ob stanovanjski blok ali individualno stanovanjsko enoto ali javno ustanovo. Najprej se bo evidentirala količina ločeno zbranih frakcij in mešanih komunalnih odpadkov, nato pa se bo ugotavljal trend zbranih količin odpadkov v določenem obdobju. Pred prevzemom se bo količinsko in kakovostno pregledalo odpadke. O rezultatih bomo sodelujoče stanovalce ustno in pisno obvestili.

Ta pilotni projekt je namenjen predvsem zbiranju podatkov za lažje načrtovanje prihodnjih akcij na tem področju. Tukaj se zanašamo na pomoč naših občank in občanov, saj se zgodbe lotevamo na začetku ciklusa nastanka odpadka, torej v tistem trenutku, ko uporabnik prvič odvrže nek odpadek. Strokovno temu pravimo ločevanje odpadkov na viru nastanka. Ocenjujemo, da lahko prav na tej točki s pomočjo naših uporabnic in uporabnikov trend pozitivno premaknemo.

Marjetkomobil: V testnem obdobju bomo projekt »Ločuj z nami v pižami« dopolnilni še z mobilno terensko akcijo s promocijskim vozilom »Marjetkomobil«. Vozilo je v ta namen opremljeno z mobilno zbiralnico ločenih odpadkov. Na ta način bi želeli neposredno na terenu uporabnikom približati svoje storitve ter jih prek izobraževalno-informacijskih vsebin spodbuditi k intenzivnejšemu ločevanju odpadkov.

Vozilo bo v promocijske namene sodelovalo na različnih prireditvah in bo informiralo mlade pred šolami v Kopru in Ankaranu. Obiskovalo bo tudi udeležence akcije »Ločuj z nami v pižami« in z dodatnimi informacijami pripomoglo odgovoriti na morebitna odprta vprašanja o ločevanju odpadkov. Bo pa to vozilo obiskalo tudi vse krajevne skupnosti in tako sodelovalo pri komunikaciji s končnimi uporabniki in osveščanju o tem, zakaj je »ločeno zbiranje odpadkov na izvoru« tako zelo pomembno.

O poteku izvajanja strategije in obeh projektov bomo občanke in občane MOK ter Občine Ankaran redno obveščali prek več različnih medijev ter seveda družbenih omrežij. Vse zainteresirane vabimo, da se udeležijo dogodkov v sklopu obeh projektov. Obisk krajevnih skupnosti z »Marjetkomobilom« in izobraževanje o ločenem zbiranju odpadkov ter predstavitev projektov Marjetice Koper na prireditvi Sladka Istra sta le dva izmed mnogih načrtov. Vabljeni k sodelovanju!