Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 25.10.2018 izšla objava JN pod št. JN007461/2018-B01. Predmet javnega naročila je Prevzem in odstranjevanje mulja iz CČN Koper za 3 leta (po odprtem postopku). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna Dokumentacija