Gospodinjstva, ki bi se rada znebila odrabljenih baterij, akumulatorjev, zdravil, kozmetičnih izdelkov, pesticidov, čistil, topil, lakov in barv, kislin, sprejev ter motornih in jedilnih olj, pa tudi svetil in ostalih odpadkov, ki jih uvrščamo med t.i. nevarne odpadke, bodo to lahko že od prihodnjega tedna dalje storila v sklopu akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Marjetica Koper bo po vseh različnih krajevnih skupnostih Mestne občine Koper ter na območju občine Ankaran od prihodnjega torka, 9. aprila, pa vse do zaključka akcije, ki bo 20. aprila, na vnaprej določenih lokacijah s premično zbiralnico prevzemala nevarne odpadke iz gospodinjstev. Pomembno je, da vsi, ki boste odpadke želeli oddati na odjemnih mestih, nevarne odpadke oddate v originalni embalaži in jih med seboj ne mešate. Točni urniki in lokacije premične zbiralnice so objavljeni na zadnji položnici za smetarino, kot običajno pa je akcija za občane brezplačna. Za dodatne informacije glede pomladne akcije zbiranja nevarnih odpadkov se občani lahko obrnejo na telefonsko številko 05 66 33 700[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.marjeticakoper.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fnevarni_odpadki_2019.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] oziroma na Facebook stran Marjetica Koper.