Čistoča javnih površin je mestna osebna izkaznica. Kaže na spoštljiv in odgovoren odnos prebivalcev do svojega kraja in slika mestno podobo, kot si jo ustvarijo obiskovalci.

Seveda pa lahko za urejenost prostora največ naredi vsak posameznik sam, če si prizadeva z našimi javnimi površinami ravnati tako skrbno in odgovorno kot s svojimi zasebnimi.

Čiščenje javnih neprometnih površin

Naše podjetje izvaja čiščenje javnih neprometnih površin, kot so ulice, pločniki in sprehajalne poti. Dejavnost izvajamo v ožjem mestnem jedru oziroma v urbaniziranem predelu Kopra. Čiščenje izvajamo ročno in strojno vsak delovni dan od ponedeljka do sobote, ob nedeljah pa deluje dežurna služba.

V sklop čiščenja javnih površin spada redno praznjenje uličnih košev. Opremljeni smo z električnim vozilom, s katerim praznimo koše, po potrebi pa ga uporabljamo še za pranje manjših cestnih madežev in pokrovov uličnih košev. Ožje mestno jedro je opremljeno tudi s koši za pasje iztrebke.

Vzdrževanje javnih prometnih površin

Marjetica Koper skrbi tudi za vzdrževanje parkirišč, pešpoti, igrišč, cestišč ter drugih prometnih površin. V okviru te dejavnosti deluje tudi zimska služba.

Kontakt

Suzana Kocjančič
Upraviteljica javnih parkov

Elektronski naslov:
suzana.kocjancic@marjeticakoper.si
Telefon:
05 66 33 788
Mobilni telefon:
051 338 028

Zdravko Savić
Operativni vodja čiščenja javnih površin

Elektronski naslov:
zdravko.savic@marjeticakoper.si
Telefon:
05 66 33 730
Mobilni telefon:
031 616 281