Skoraj vse dejavnosti Marjetice Koper so vpete v prostor. Današnja stopnja razvoja tehnologije geoinformacijskega sistema omogoča informacijsko podporo vsem pomembnejšim dejavnostim.

Nekoč smo imeli samo kataster kanalizacije, danes pa imamo zajeta tudi druga področja.

Kataster kanalizacije:

 • primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje,
 • objekti,
 • priključki,
 • greznice.

Ravnanje z odpadki:

 • odjemna mesta,
 • zbiralnice,
 • odvozne poti,
 • območja odvoza.

Plakatna mesta:

 • kataster plakatnih mest.

Usmerjevalni znaki:

 • kataster usmerjevalnih znakov.

Pokopališča:

 • kataster grobov.

Komunalni privezi:

 • kataster komunalnih privezov.

Podatki katastra kanalizacije so dostopni vsem po veljavnem ceniku.