Skoraj vse dejavnosti Marjetice Koper so vpete v prostor. Današnja stopnja razvoja tehnologije geoinformacijskega sistema omogoča informacijsko podporo vsem pomembnejšim dejavnostim.

Nekoč smo imeli samo kataster kanalizacije, danes pa imamo zajeta tudi druga področja.

Kataster kanalizacije:

 • primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje,
 • objekti,
 • priključki,
 • greznice.

Ravnanje z odpadki:

 • odjemna mesta,
 • zbiralnice,
 • odvozne poti,
 • območja odvoza.

Pokopališča:

 • kataster grobov.

Komunalni privezi:

 • kataster komunalnih privezov.

Javna parkirišča:

 • kataster javnih parkirišč.

Kontakt

Sanja Vasilić
Referentka za kataster

Elektronski naslov:
sanja.vasilic@marjeticakoper.si
Telefon:
05 66 33 831
Mobilni telefon:
031 770 047