Enota javne razsvetljave Marjetice Koper izvaja naloge povezane z vzdrževanjem svetlobno-prometne signalizacije, vzdrževanjem in nujnimi intervencijskimi deli na potopnih cestnih stebričkih v Mestni občini Koper, vzdrževanjem vseh vodometov in pršilnikov, ter druga dela, ki jih je potrebno izvajati za dosego namena, za katerega so objekti in naprave namenjeni.

Telefonska številka intervencijske službe za izvajanje vzdrževalnih del je 051 644 977.