Čistilna naprava Kastelec, zmogljivosti 100 PE (populacijskih ekvivalentov) je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod iz stanovanjskega naselja Kastelec.

Na kanalizacijo, ki dovaja odpadno vodo na čistilno napravo, je priključenih 87 prebivalcev.

Iztok očiščene odpadne vode iz čistilne naprave je speljan v hudourniški potok – ponikovalnico.

Komunalna odpadna voda, ki doteka na čistilno napravo vodimo v črpalni jašek. V črpalnem jašku sta dve frekvenčno vodeni črpalki, ki črpata odpadno vodo v primarni usedalnik.

Čistilna naprava Kastelec je tipska biološka čistilna naprava tipa bio disk. izdelana iz črne pločevine v obliki polkrožnega žleba s tem, da je nameščena v pločevinastem rezervoarju, ki vkopan v zemljo. Naprava je zaprta na zgornjem delu s poliesterskimi pokrovi. Biološko čiščenje poteka z bio diskom, ki je do polovice potopljen v vodo in počasi rotira.. Količina priraslih mikroorganizmov stalno narašča in občasno se odebeljena prerast na ploščah odlušči v večjih ali manjših kosmih. Ta biološki mulj skupaj s prečiščeno vodo odteka v naknadni usedalnik, kjer se biološki mulj loči od vode in usede na dno, prečiščena voda pa odteka preko prelivnega žleba v odvodnik t.j. ponikovanje.  Pregniti mulj se po potrebi z cisterno odvaža na centralno čistilno napravo Koper.

 Čistilna naprava je daljinsko nadzorovana 24 ur na dan 365 dni v letu, kar zagotavlja optimalno delovanje in veliko varnost obratovanja naprave.

Nadzor in vodenje čistilne naprave se izvaja na centralno nadzornem sistemu CNS.