Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Marjetica Koper skrbi za redno vzdrževanje celotnega kanalskega sistema v Mestni občini Koper in Občini Ankaran. Vzdrževanje obsega redno kontrolo stanja na omrežju, sistematično čiščenje z manjšimi popravili in intervencijsko čiščenje z intervencijskimi popravili.

Čiščenje kanalizacije

Čiščenje kanalizacije se odvija v skladu s planom tako, da zagotavljamo normalno delovanje kanalizacije. Čiščenje se izvaja s posebno prirejenimi specialnimi vozili, ki s pomočjo ustvarjanja visokega pritiska očistimo kanalizacijsko cev. Opravljamo tudi intervencijsko čiščenje ob delni ali popolni zamašitvi sistema. V najpogostejših primerih gre za čiščenje javne kanalizacije ali interne kanalizacije na klic.

Izvajanje pregledov s kamero

Poleg vizualnega pregleda stanja kanalizacije na terenu opravljamo tudi pregled kanalizacijskih cevi s kamero. Samohodna kamero postavimo v jašek in nato jo vodimo po kanalizacijski cevi in ugotavljamo stanje kanalizacije.
Na osnovi ugotovitev, po pregledu s kamero, podamo mnenje v obliki tiskanega poročila.

Izvajanje preizkusov tesnosti kanalizacije

Vsak novozgrajeni kanal mora biti preizkušen na tesnost, ki se ga lahko opravlja s preizkusnim medijem vodo ali zrakom. Preizkus opravljamo za vsak cevni vod in jašek posebej. Krovni standard za preizkušanje cevi je standard SIST EN 1610. Po končanem preizkusu naročniku predamo poročilo o preizkušani kanalizaciji, kar je istočasno tudi dokazilo o brezhibnosti kanalskega sistema.