Obalno zavetišče za živali se nahaja v Dvorih pri Sv. Antonu, na lepo urejenem območju, ki je le nekaj kilometrov oddaljeno od Kopra in hkrati v osrčju istrskega zaledja, v objemu gozdov.

Živali, ki so sprejete v Obalnem zavetišču, so veterinarsko pregledane in pod stalnim veterinarskim nadzorom, kar jim zagotovlja najbolj kakovostno oskrbo med začasnim domovanjem.

Obalno zavetišče je odprtega tipa, kar pomeni, da so obiskovalci, posvojitelji in sprehajalci dobrodošli v času obiskov.

Obalno zavetišče je sodobno opremljena struktura, ki jo sestavljajo tri velika ograjena sprehajališča, ogromne zelene površine ter objekti z dobro izoliranimi boksi za živali, izolatoriji, ločenimi prostori za živali v karanteni, pralnico za živali, ambulatnimi prostori, sprejemno pisarno, skladiščem in sanitarijami.

S 1. 1. 2017 je izvajalec javne službe na področju zaščite živali in upravljavec Obalnega zavetišča za živali Javno podjetje Marjetica Koper.

V okviru javne službe se zagotavlja sprejem prijav o zapuščenih živalih, veterinarska pomoč zapuščenim živalim, ulov, prevoz in namestitev ter oskrba zapuščenih živali v zavetišču, skrb za iskanje skrbnikov teh živali ter oddajo novim lastnikom in skrb za ažurno vodenje registra psov. Zagotavlja se tudi veterinarsko – sanitarni red v zavetišču in vodenje zbirk podatkov v obsegu in na način, ki je določen s pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

Območje izvajanja javne službe obsega območje Mestne občine Koper, Občine Ankaran, Občine Izola in Občine Piran.

Več o Obalnem zavetišču na naslovu www.obalnozavetisce.si.