Marjetica Koper je v letu 2019 uvedla novo storitev elektronskega plačevanja računov za naše storitve. E-račun je račun, ki ga izdajatelj izda svojemu dolžniku v elektronski obliki in enakovredno nadomešča klasičen račun v papirni obliki. Plačevanje preko e-računa je namenjeno vsem tistim uporabnikom, kateri želijo poslovati učinkoviteje, hitreje, varneje, natančneje in seveda okolju prijazno.

 

Kaj morate storiti?

  1. Izpolnite obrazec Vloga za izdajo e-oblike računa
  2. Podpisan obrazec pošljite na naš naslov: Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. ,Ul. 15. maja 4, 6000 Koper«

Izpolnjen obrazec lahko skenirate in pošljete na ekoracun@marjeticakoper.si.