Letna poročila Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l.