Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 22.07.2022 izšla objava JN pod št. JN005150/2022-W01. Predmet javnega naročila je Obnova postrojenja za pripravo tehnološke vode na CČN Koper (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija