Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 1.9.2022 izšla objava JN pod št. JN006035/2022-B01. Predmet javnega naročila je DOBAVA KOMUNALNIH VOZIL V 8-IH SKLOPIH (Odprti postopek). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija