Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 07.01.2021 izšla objava JN pod št. JN000045/2021-W01. Predmet javnega naročila je »ČIŠČENJE SANITARIJ IN POSLOVNIH PROSTOROV NA VEČ LOKACIJAH V KOPRU NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN ZA OBDOBJE ENEGA LETA V DVEH SKLOPIH I.SKLOP: ČIŠČENJE JAVNIH SANITARIJ V KOPRU II. SKLOP: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV PODJETJA« (Postopek naročila male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.