Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 09.04.2021 izšla objava JN pod št. JN002169/2021-W01. Predmet javnega naročila je “Centralna čistilna naprava Koper – pranje peska” (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Prevzemi dokumentacijo

 

Korigiran obrazec III.9 priloga k razpisni dokumentaciji.

Obrazec III.9