Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 29.3.2018 izšla objava JN pod št. JN002163/2018-W01. Predmet javnega naročila je Čiščenje sanitarij na več lokacijah v Kopru na okolju prijazen način za obdobje dveh let (po postopku naročila male vrednosti).

RD_Sanitarije