Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 07.06.2019 izšla objava JN pod št. JN003865/2019-W01. Predmet javnega naročila je Delna rekonstrukcija črpališča Č3 (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN. ZAKLJUČENO.

Razpisna dokumentacija