Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 25.08.2017 izšla objava JN pod št. JN007751/2017-WO1. Predmet javnega naročila je delna zamenjava merilne opreme:

  • Izgradnja dveh podestov
  • Električna instalacija
  • Prestavitev obstoječe merilne opreme na nove podeste
  • Nabava in montaža nove merilne opreme na nove podeste

razpisna dokumentacija za objavo
odlocitev_merilna_oprema