Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 19.12.2018 izšla objava JN pod št. JN008670/2018-W01 . Predmet javnega naročila je Dobava bio razgradljivih vrečk za obdobje dveh let (po postopku male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija