Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 23.12.2022 izšla objava JN pod št. JN008604/2022-B01. Predmet javnega naročila je Dobava in vzdrževanje pakirne opreme v dveh sklopih I.SKLOP: Dobava in vzdrževanje parkirne opreme II. SKLOP: Najem in vzdrževanje parkomatov (Odprti postopek). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija