Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 31.07.2018 izšla objava JN pod št. JN005317/2018-B01. Predmet javnega naročila je Dobava in vzdrževanje prometne opreme (po odprtem postopku). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija