Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 02.08.2022 izšla objava JN pod št. JN005382/2022-W01. Predmet javnega naročila je Dobava, montaža in zagon grabelj na depresijskem črpališču bonifika Semedela (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.