Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 23.5.2023 izšla objava JN pod št. JN003108/2023-W01. Predmet javnega naročila je Dobava, montaža in zagon grabelj na depresijskem črpališču bonifika Semedela (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija