Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 24.04.2019 izšla objava JN pod št. JN002604/2019-B01. Predmet javnega naročila je za Dobava polielektrolita za dehidracijo mulja na CČN Koper za obdobje treh let (po odprtem postopku). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija

Obrazec za prevzem vzorca blata