Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 17.03.2017, pod št. JN001995/2017-W01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku malih vrednosti z vključenimi pogajajanji za nakup blaga in sicer:

” Nabava zabojnikov v dveh sklopih:
I. sklop: 280 kos 1100L zabojniki,
II. sklop: 1500 kos 240L zabojniki”

RAZPISNA_ZA_zabojnike.