Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave, dne 07.03.2017, pod št. JN001697/2017-W01 izšla objava JN. Predmet javnega naročila po postopku malih vrednosti z vključenimi pogajajanji je: “Dobava in zamenjava polnila (montaža) na obstoječih kemijskih filtrih v Žusterni in črpališču Č2”

RD_Zamenjava polnil na KF_JNMV_2017