Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 8.3.2018 izšla objava JN pod št. JN001389/2018-W01. Predmet javnega naročila je IZDELAVA IN DOBAVA MIZARSKIH ELEMENTOV ZA URBANO OPREMO TER IZVAJANJE MONTAŽNIH DEL NA URBANI OPREMI IN OPREMI POSLOVNIH PROSTOROV ZA OBDOBJE TREH LET (po postopku naročila male vrednosti z vključenimi pogajanji)

RAZPISNA mizarski elem