Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 10.10.2019 izšla objava JN pod št. JN007104/2019-W01. Predmet javnega naročila je Izgradnja kanalizacije Sv. Anton, za naselje Tomažiči – (fekalni kanal H1 in meteorni kanal M1) (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija