Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 16.9.2020 izšla objava JN pod št. JN005717/2020-W01. Predmet javnega naročila je Izvajanje gradbeno vzdrževalnih del na območju MO Koper in občine Ankaran (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija