Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je na portalu javnih naročil eObjave dne 03.12.2020 izšla objava JN pod št. JN007537/2020-W01. Predmet javnega naročila je Izvajanje slikopleskarskih del na območju Mo Koper in občine Ankaran v dveh sklopih: I.sklop: barvanje urbane opreme, sten in stropov ter betonskih sten in zagrad, II.sklop: barvanje talne signalizacije (Naročilo male vrednosti). Ponudnik odda ponudbo samo elektronsko preko portala e-JN.

Razpisna dokumentacija